Adventní kalendář 2020 – Pravidla soutěže a Zásady zpracování osobních údajů

1.Pořadatel soutěže

1.1Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Adventní kalendář 2020“ (dále jen „soutěž“) je Lucie Osvaldová, sídlem Čechova 23, 370 01 České Budějovice, IČ: 02580926,  DIČ: 8954171303 (dále jako „pořadatel“).

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 1. 12. 2020 do 24. 12. 201820. Každý den běží jedna soutěž začínající v 00.00 a končící 23.59 tentýž den. Hned poté se zpřístupní další soutěž se stejným průběhem až do 24. prosince. POZOR! Soutěží se nelze zúčastnit zpětně. Soutěž pro daný den je vždy zveřejněna pod příslušným okénkem ve virtuálním adventním kalendáři.

3. Účastníci soutěže

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“) a má doručovací adresu na území České republiky. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Ze soutěže jsou vyloučeni osoby blízké pořadateli ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky dané soutěžní otázky a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Každý Účastník se může účastnit více soutěží. Každý Účastník může vyhrát pouze jednou.

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol zní: vložte do komentáře odpověď na soutěžní otázku. Soutěžní otázka pro daný den je uvedena pod příslušným okénkem ve virtuálním adventním kalendáři.
4.2 Výherce bude vybrán z platných odpovědí náhodným výběrem. Započítávají se pouze komentáře u příslušného soutěžního článku na blogu. Žádné jiné cesty vyhlášení se nepočítají jako platné. Je povoleno soutěžit pouze jedním komentářem.
4.3 Účastník odpovídá za to, že soutěžní komentář splňuje následující podmínky: nezpodobňuje násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se Pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

5. Výhry, podmínky získání výher

5.1 Do soutěže je vloženo 28 balíčků s výhrami. Dopředu je tajné, co je obsahem balíčků.
5.2 Výhercem se stane 28 soutěžících, které Pořadatel vybere podle mechaniky popsané v bodě 4.2 těchto pravidel.
5.3 Pořadatel kontaktuje Výherce do e-mailu, který uvedl v komentáři jako kontakt, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude pořadatel potřebovat na výběr vítězného příspěvku, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže.
5.4 Aby mohl Výherce získat cenu, musí doručit Pořadateli své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa).
5.5 Pokud Výherce nepošle Pořadateli údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit na výhercem udanou adresu, výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
5.6 Pořadatel je oprávněn zveřejnit e-mailovou adresu Výherce na  stránce se soutěžním článkem.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky.
6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jméno, příjmení a emailová adresa a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.
6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 12. 2020.

 

Vážíme si každého osobního údaje, který nám svěříte. Proto s takovými údaji vždy nakládáme tak, abychom vaši důvěru nezklamali. Prosíme přečtěte si, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme. Pokud byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili, kontaktujte nás.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů jsou:

Lucie Osvaldová
Čechova 23, 37001 České Budějovice
IČ: 02580926
Zapsaná v Živnostenském rejstříku u Magistrátu města České Budějovice dne 22. 1. 2014

KONTAKT NA MANAŽERA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vaše podněty a požadavky směřujte na e-mail info@fleppi.cz.

ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje pro následující účely:

 1. jméno, příjmení, e-mailová adresa a komentář – identifikace autora příspěvku a vložení komentáře
 2. adresa výherce soutěže – zaslání ceny výherci
 3. e-mailová adresa – komunikace související se zaslání ceny
 4. historie navštívených stránek na webu, cookies – zlepšování našeho webu na základě dat z jeho používání
 5. IP adresa – prevence před kyberútoky na server Správce

Viz Nařízení GDPR, Článek 6, odst. 1b) a Nařízení GDPR, Článek 6, odst. 1f)

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje chráníme jako oko v hlavě a nikomu třetímu je nepředáme! Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem. Osobní údaje pro něj však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé

 1. Barbora Hlaváčová – lepikaro.cz – CZ
 2. Tam a zpět, s.r.o. – CZ
 3. Jan Emler – doller.cz – CZ
 4. printintin s.r.o. – CZ
 5. yoga-day s.r.o. – CZ
 6. Marie Černá – blackovadesign.com – CZ
 7. Veronika Šrédlová – canlistore.cz – CZ
 8. Sofidea s.r.o. – mylifedesigner.cz – CZ
 9. Miloslava Říhová – diarinfinity.cz – CZ
 10. Bigger Brain, s.r.o. – blackbrick.cz – CZ
 11. Markéta Jinochová – mankaipaper.cz – CZ
 12. Bc. Jana Mráčková – papirovestesti.cz – CZ
 13. Lucie Razáková – alucca.cz – CZ
 14. Barbora Benešová – by-me.cz – CZ
 15. Michaela Kolková – misavsalku.cz – CZ
 16. Bc. Karolína Zvoníčková – mojebilemisto.cz – CZ
 17. Ing. Gabriela Hrábková – mocer.cz – CZ
 18. Tereza Boucká – mujdiar.com – CZ
 19. Česká pošta – CZ
 20. Google (Analytics) – US
 21. poskytovatel webhostingu, společnost THINline s.r.o., se sídlem Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 26747359

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelů zpracování:

 1. jméno, příjmení, e-mailová adresa a komentář – nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu
 2. adresa výherce soutěže – po dobu 10 dní
 3. komunikace související se zaslání ceny – nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz ke zrušení odběru v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání komentáře.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Pro usnadnění používání našich webových stránek používáme soubory cookies, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu, abychom mohli lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše stránky používány a aby je bylo možné optimalizovat. Soubory cookies nám mohou např. říci, jestli jste naše stránky už v minulosti navštívili nebo jestli jste novým návštěvníkem.

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem nebo pracovat v tzv. anonymním režimu, kde se cookies automaticky smažou při zavření okna prohlížeče. Pro bližší informace vyhledejte v nápovědě vašeho internetového prohlížeče kapitolu týkající se právě cookies:

BLIŽŠÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ COOKIES

NEZBYTNÉ COOKIES (TYP 1)

Základní cookies jsou nezbytné k tomu, aby naše webové stránky plnily své základní funkce. Tyto soubory cookies umožňují navigaci na stránkách a použití vámi požadovaných prvků, např. přístup k zabezpečeným oblastem stránek, obsah košíku, přihlášení uživatele, apod.. Bez těchto cookies bychom nemohli poskytovat služby, které umožňují provoz těchto stránek.

Do této kategorie spadají tyto cookies:

 • identifikace vaší návštěvy (sezení)

ANALYTICKÉ A VÝKONNOSTNÍ COOKIES (TYP 2)

Cookies týkající se výkonu shromažďují anonymní informace o tom, jakým způsobem návštěvníci používají naše webové stránky. Tyto soubory cookies nám ukazují, jak probíhá interakce mezi návštěvníky a našimi webovými stránkami, neboť nám poskytují informace o navštívených oblastech, o čase stráveném na stránkách a o výskytu případných problémů, např. chybových hlášení. Tyto informace nám pomáhají zlepšit výkon našich webových stránek. Tyto cookies nemohou shromažďovat informace o aktivitách uživatele na jiných webových stránkách.

Do této kategorie spadají tyto cookies:

FUNKČNÍ COOKIES (TYP 3)

Tyto cookies umožňují vylepšování komfortu a účinnosti webových stránek a zpřístupňují nejrůznější funkce. Ve funkčních cookies lze například uložit jazyková nastavení.

Do této kategorie spadají tyto cookies:

 • informace o poskytnutí / odmítnutí souhlasu se zpracováním cookies pro cílenou reklamu
 • informace o nastavení úrovně souhlasu se zpracováním cookies

  

PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ

Nepoužíváme profilování ani automatizované zpracování pro účel automatizovaného rozhodování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás nějak významně dotýkalo.

VAŠE PRÁVA

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud budete potřebovat:

 • získat opis vašich osobních údajů – kontaktujte manažera osobních údajů a zašleme vám, jaká data o vás máme,
 • opravit vaše osobní údaje – napište manažerovi osobních údajů, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich opravu,
 • vymazat vaše osobní údaje – pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána, kontaktujte manažera osobních údajů a my se o to postaráme,
 • omezit zpracování vašich osobních údajů – pokud žádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte manažera osobních údajů a my to zařídíme,
 • odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů – pokud chcete odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte manažera osobních údajů.
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, včetně námitky k profilování u údajů využívaných k účelům přímého marketingu. Vaše případné námitky směřujte taktéž na manažera osobních údajů.
 • podat stížnost – naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny vaše případné stížnosti vyřešíme k vaší spokojenosti společně).

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2020